Meerjaren onderhoudsplan

Meerjaren onderhoudsplan

Jaarlijks onderhoud

Het is belangrijk om schilderwerk met regelmaat te onderhouden. Daarom bieden wij onze bestaande- en potentiële klanten de gelegenheid aan om te profiteren van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Door deze strategie te omarmen, garanderen wij u gedurende meerdere jaren een hoogwaardige instandhouding van uw schilderwerk.

Meerjaren onderhoudsplan specialist

Hoogstaand onderhoud

Waarom is een meerjarenonderhoudsplan noodzakelijk

Waardevermeerdering

Een meerjarenonderhoudsplan garandeert dat uw schilder- en houtbewerking vakkundig wordt onderhouden. Dit voorkomt onnodige reparatiekosten en bevordert de waardevermeerdering van uw gebouwen, in plaats van devaluatie. Kwalitatief en ambachtelijk schilderwerk doet niet alleen esthetisch wonderen, maar verlengt ook aanzienlijk de levensduur van uw houtconstructies.

Zekerheid en kosten onder controle

In het strategisch onderhoudsoverzicht ontdekt u nauwkeurig op welk tijdstip en voor welke uitgaven u verantwoordelijk bent. Hierdoor blijft u gevrijwaard van onverwachte situaties. Mocht zich de noodzaak voordoen tot interventies die niet in het overzicht zijn vastgelegd, dan treden we in overleg met u. Zo faciliteren we een optimaal beheer, en dat tegen minimale financiële lasten.

Profiteer van optimaal onderhoud

Waarom?

Het biedt u als opdrachtgever de zekerheid van optimaal onderhoud tegen minimale kosten. Dankzij een meerjarenonderhoudsplan worden mogelijke problemen vroegtijdig geïdentificeerd en aangepakt, waardoor dure reparaties en onvoorziene kosten worden voorkomen

meerjaren onderhoudsplan vve

Hoe werkt een MJOP?

Uitleg over het meerjaren onderhoudsplan

In het geval dat u een verzoek bij ons heeft ingediend, brengen wij een bezoek aan uw locatie om de conditie van uw werkplek te inspecteren en de werkzaamheden op te meten. We voeren gesprekken over uw voorkeuren met betrekking tot de onderhoudsperiode (variërend van 5 tot 20 jaar), de kleurenpaletten en eventuele toekomstige renovatieplannen. Al deze informatie wordt deskundig verwerkt in onze offerte.

Nadat de offerte naar uw tevredenheid is goedgekeurd, stellen we een duidelijk meerjarig onderhoudsplan op, waarbij we nauwlettend rekening houden met uw wensen en behoeften. U dient zich ervan bewust te zijn dat de uit te voeren werkzaamheden van invloed kunnen zijn op uw dagelijkse werkzaamheden. Pas wanneer de planning volledig op elkaar is afgestemd, gaan we volgens de overeengekomen tijdslijn te werk.

Voorbeeld meerjarenonderhoudsplan schilderwerk

Om u een beeld te geven hebben we een voorbeeld gemaakt van een 10-jarig onderhoudsplan schilderwerk en houtwerk.

  • 2018: Grote onderhoudsbeurt
  • 2019: Hout- en glasbewassing
  • 2020: Inspectieronde
  • 2021: Kleine onderhoudsbeurt
  • 2022: Hout- en glasbewassing
  • 2023: Inspectieronde
  • 2024: Grote onderhoudsbeurt
  • 2026: Inspectieronde
  • 2027: Hout- en glasbewassing
  • 2028: Kleine onderhoudsbeurt.

Grote onderhoudsbeurt

Bij de uitvoering van een grote onderhoudsbeurt, nemen we het hout- en verfwerk grondig onder de loep, voeren we de nodige correcties uit en elimineren we schade. Wanneer alle herstelwerkzaamheden voltooid zijn, onderwerpen we het hout- en glaswerk aan een uitvoerige reinigingsbeurt, met als resultaat een schitterende uitstraling.

Inspectieronde

Binnen het kader van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) vindt om de drie jaar een grondige evaluatie van het verfwerk plaats. Tijdens deze evaluatie richten we onze aandacht met name op beschadigingen aan het schilderwerk en tekenen van opkomende houtrot. Door dit tijdig op te merken en te behandelen, worden potentiële defecten in de toekomst voorkomen. Is de gevel toe aan een verfrissende wasbeurt? Dan voeren we deze eveneens direct uit.

Hout- en glasbewassing

Zowel de buitenmuur als de ramen ondergaan een grondige en intensieve schoonmaakbeurt. Dit draagt niet alleen bij aan een langere levensduur van het verfwerk, maar zorgt er ook voor dat alles er weer stralend en als nieuw uitziet!

Kleine onderhoudsbeurt

Zoals de naam al suggereert, lijkt de kleine onderhoudsbeurt sterk op de uitgebreide onderhoudsbeurt. Ook tijdens deze onderhoudsronde worden alle onderdelen zorgvuldig bijgewerkt en indien nodig hersteld. Hierbij ligt de focus op de delen die gevoelig zijn voor weersomstandigheden en de basislagen. Net als bij de uitgebreide onderhoudsbeurt wordt het hout- en verfwerk onderworpen aan een grondige reinigingsbeurt voor zowel hout als glas, met als doel een verbluffend resultaat te bereiken.

Vraag direct een offerte aan

Waar ben je naar op zoek?